Language

Ontbijtsessie Smart Textiles

Date: 
20 Apr 2017 07:30 - 09:30
Location: 
Centexbel - Technologiepark 7 - Zwijnaarde

Smart textiles, en meer bepaald elektronisch textiel is een veel besproken topic. Hoewel het wachten is op de eerste grote toepassing voor E-textiel voorspellen verschillende marktstudies een grote groei in de komende jaren. Met deze ontbijtsessie wensen we dan ook een update te geven over dit onderwerp. We bespreken verschillende aspecten van een E-textiel, geven een overzicht van recente ontwikkelingen en gaan dieper in op het voorbeeld van antidiefstal textiel.

"The origin of species" voor elektronica: een evolutie naar E-textiles

Elektronica kende de afgelopen decennia een spectaculaire evolutie van vaste PC naar smart phones en wearables. De logische evolutie is de overgang naar E-textiles, waar een golf van innovaties en onderzoek de markt zal bepalen. Maar wat zijn die E-textiles nu precies? In deze presentatie geven we een overzicht van de componenten van een E-textiel, gevolgd door een reeks bestaande voorbeelden. We schetsen een kort overzicht van de markt en geven enkele trends en opportuniteiten mee. We willen meegeven dat een E-textile niet het werk is van één enkel bedrijf, maar dat enkel door samenwerking van de betrokken sectoren een synergie bekomen wordt die uiteindelijk in vermarktbare producten resulteert. We tonen dat er voor verschillende textielbedrijven een belangrijke rol is weggelegd en dat in diverse disciplines.
Brecht Demedts

Recent developments of E-textiles at Centexbel

During the past few years, Centexbel has been actively involved in the development of E-textiles. With these examples, we aim to show that a smart textile can have different levels of complexity and that E-textiles can be applied to many different kinds of textiles. We show which considerations need to be made in the development of a smart textiles and give some examples of materials that can be used for the production of an E-textile.
Virginie Canart & Brecht Demedts

Antidiefstal textiel

Textiel heeft vele interessante eigenschappen waaronder ook een veel lager gewicht t.o.v. staal en beton. Daarom wordt het o.a. gebruikt in transport (bv. dekzeilen van vrachtwagens) of als tijdelijke woning (bv. tenten). Een nadeel hierbij is dat waardevolle voorwerpen die in de tent of in de vrachtwagen zitten vrij makkelijk gestolen kunnen worden door het textiel open te snijden.
In deze presentatie stellen we een textiel voor die een alarmsignaal laat afgaan wanneer het textiel wordt doorgesneden. Het textiel is bovendien voorzien van een coating waardoor de sensorstructuur beschermd is tegen abrasie of andere invloeden zoals vocht en UV.
Frederik Goethals

Deelnameprijs

leden Centexbel: 100 euro-persoon-sessie | niet-leden: 120 euro-persoon-sessie
kmo-portefeuille (opleidingsubsidie)
Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Event type: 
participation fee and registration required
Contact people: