Language

Fabriek voor de Toekomst: Nieuwe Materialen

De Fabrieken voor de Toekomst (FvT) is een samenwerkingsverband van relevante actoren, waarbij zowel de krachten van de overheid, het bedrijfsleven als van het onderzoek en opleiding worden gebundeld. Het doel van de Fabrieken voor de Toekomst is het versterken van gedetecteerde clusters/sectoren die industrieel West-Vlaanderen dragen en die zowel op Vlaams als op internationaal niveau excelleren. Dit gebeurt door het in partnerschap realiseren van concrete doelstellingen en prioritaire acties op het vlak van: - KMO-dienstverlening en netwerking - branding - onderzoek - opleiding - (infrastructurele) randvoorwaarden