AM wordt al langer standaard ingezet voor het bouwen van prototypes, maar vindt ook meer en meer toepassingen in functionele onderdelen. Om AM succesvol toe te passen is het cruciaal de nodige kennis over de verschillende technologieën in huis te hebben.

Deze masterclass biedt u een breed en gedetailleerd overzicht van de AM-technologieën, hun potentieel en beperkingen. Dit zal u toelaten een goed onderbouwde beoordeling te maken van mogelijke productie met behulp van AM-technologie zodat u case per case kan bekijken welke techniek, objectief gezien, de beste productiemethode is.

Meer info en inschrijvingen