Programma

Een mix van state-of-the-art en nieuwigheden bezorgt u opnieuw een boeiende namiddag waarin u in een korte tijdspanne een massa bijleert over de wereld van beschermend textiel.

Evoluties en patenten voor beschermend textiel

Sander De Vrieze, Centexbel

Sander De Vrieze staat stil bij de patent(aanvragen) die sinds het begin van het jaar zijn uitgekomen rond beschermkledij. Daarnaast werpt Sander ook een blik op de toekomst op basis van de huidige tendensen, evoluties en trends.

De weg naar circulair bedrijfstextiel. OVAM toont cijfers, inzichten, tools en cases. 

Evelyn Lafond, OVAM

OVAM gaf Centexbel de opdracht om onderzoek te voeren naar de voornaamste "verdoken" bedrijfstextielstromen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd een guideline opgesteld. Deze gids wil producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen om het circulaire verhaal een stevige boost te geven!

De nieuwe verordening 2016/425: stand van zaken vandaag

Inge De Witte, Centexbel

Op 31 maart 2016 verscheen de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees parlement betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Op 21 april 2018 werd de verordening rechtstreeks van toepassing in alle Europese lidstaten. Wat is de stand van zaken voor de fabrikanten, de notified bodies en de eindgebruikers? Welke documenten zijn ter beschikking om antwoorden te vinden op de meest voorkopende vragen? 

Centexbel Customer Portal: een digitale manier voor het indienen van certificatiedossiers

Björn Van Bockstael, Centexbel

Binnenkort is de testfase afgerond van onze webtool. Deze tool zorgt voor een vereenvoudiging van de administratie bij certificatie van een PBM. Tijdens deze presentatie zal deze tool besproken worden en beknopt weergegeven worden hoe een dossier ingediend kan worden.

Een woordje uitleg over de vernieuwde normen EN 342, EN 14058 en de testmethoden voor Ret en Rct

Leen Sichien, Centexbel

De normen EN 342 en EN 14058 werden eind 2017 hernieuwd. Wat houden ze in en wat zijn de verschillen met de vorige versies?
In veel normen wordt gevraagd naar Ret en Rct resultaten. Wat wordt hier mee bedoeld? Hoe wordt dit getest?

De lijdensweg van het lastenboek, op stap doorheen de tijdlijn

Philippe Moens, Federale Politie

Op bezoek bij de Geïntegreerde politie, een zicht op de aankooppolitiek van de lokale en de federale politie.
Nadat de behoeften worden bepaald start de lijdensweg waarbij intern de nieuwe stukken worden toegevoegd aan het wettelijk vastgelegde uniform en extern de verschillende stappen van de aankoopprocedure worden doorlopen, stap per stap.
Daarbij maken we kennis met de FAQ en veel voorkomende misvattingen bij het indienen van de offertes.

Tarieven en voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.