Innovation Award winning project 2019

De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

The aim of Repair3D is to use recycled CFRPs and polymers in order to deliver 3D printed products, demonstrate the circular use of materials through multiple cycles of manufacturing/recycling and provide new ways to repurpose recycled materials with an end goal to minimize plastic and CFRPs waste.
In line with the Plastic Strategy for Europe, the time has come to stop the depletion, landfilling and incineration and shift to a Circular Model in the plastic sector improving the recycling rate but also the value of secondary raw materials from plastic recycling. As such, MultiCycle will deliver an industrial recycling pilot plant for fossil and bio-based thermoplastic multilayer packaging and fibre reinforced composites using a novel solvent based selective extraction process which allows recovering pure plastics and additives in mixed wastes for their later reprocessing into value-added
The aim of the project is to develop sustainable fibre reinforced composites that meet the flame retardancy requirements of the transport and construction sectors, meaning that the materials are difficult to ignite, have no burning droplets and have low smoke densities and toxicities.
De ontwikkeling van biogebaseerde PU voor textielcoating zonder solventen en isocyanaat helpt bedrijven in de EU de overstap te maken naar een milieuvriendelijke en duurzame industrie en geeft hen een voorsprong op de internationale markt.
Het Ecy-Twin project sensibiliseert en begeleidt KMO’s in de textiel-, kledings- en distributiesector en in de hout- en meubelsector op het vlak van ecologische ontwerpen en duurzame ontwikkeling, om op die manier producten of diensten met een beperkte milieu-impact op de markt te brengen, die aan de verwachtingen van de consument voldoen.
De PBDE (polybroomdifenylethers) en PBB (polybroombifenylen) behoren tot de chemische stoffen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt als brandwerende componenten in kunststoffen voor elektrische en elektronische apparatuur. De Europese richtlijn van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19 /EU) stelt na scheiding van niet-gebromeerde kunststoffen een selectieve behandeling van deze verontreinigende kunststoffen voor. Deze kunnen niet meer worden hergebruikt, gestort of uitgevoerd zonder een voorbehandeling die garandeert dat de gebromeerde moleculen zijn
RECYCOAT aims to investigate various technologies to separate the different layers in complex, coated or laminated materials.
Centexbel and partners are looking for methods to recycle and reuse r-PVB in interesting new applications! Polyvinyl butyral (PVB) is mainly used in the production of laminated safety glass. Each year, around 100 000 tonnes of PVB are being produced and processed into windshields. But until now, little or nothing is done with the heaps of PVB from all those broken windshields...
Het project MDTex wil een grensoverschrijdende, Belgisch-Franse cluster vormen in het domein van medische toepassingen van textiel. Door het samenbrengen van hun netwerken en competenties, beogen de projectpartners bruggen te bouwen binnen de gezondheids- en textielsector om zo de nodige expertise en technologieën te realiseren voor het ontwikkelen van nieuwe producten.
The main goal of the BB100 project is the development of a process chain towards fully bio-based man-made fibre materials. This does not only include the mere processing of biopolymers, but also commonly used additive materials like plasticizers, flame retardants, colorants and nucleation agents. Fully bio-based yarns and textile demonstrators will be developed.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen projects

Interreg Vlaanderen Nederland projects

Interreg Meuse-Rhine projects

Interreg 2 Seas Mers Zeeën