Language

Normalisatie

Centexbel is door Fedustria gemandateerd om de belangen van de Belgische textielindustrie te verdedigen in de verschillende Europese en internationale normalisatiecommissies en werkgroepen.

Bovendien is Centexbel door het NBN erkend als sectoraal operator voor een aantal CEN en ISO normalisatiecommissies en subcommissies.

Overzicht van de normalisatie-activiteiten in 2015

Normontwerpen

Ook uw bedrijf kan commentaar geven op normontwerpen.

LIVELINK is een tool die het Belgische Normalisatie-instituut NBN ter beschikking stelt van alle betrokkenen en waar alle informatie - via een paswoord - toegankelijk is.

Deelnemen aan normalisatiecommissies

Indien u wenst deel te nemen aan de activiteiten van Belgische normalisatiecommissies of als Belgisch expert actief wil zijn in één of meer CEN of ISO groepen, neem contact op met Karin Eufinger.

U kunt alvast een online aanvraag indienen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om samen alle details te overlopen.

De jaarlijkse bijdrage voor deelname is inbegrepen in het lidmaatschap van Centexbel. Indien u nog geen lid bent, contacteer ons gerust.

De voorwaarden en andere reglementen staan vermeld in het Bijzonder Huishoudelijk Reglement van de NBN commissies beheerd door sectorale operator Centexbel. De indiening van het inschrijvingsformulier veronderstelt dat u de voorwaarden hebt gelezen en dat u ze expliciet aanvaardt.