Slimmere chemie kan een circulaire economie flink stimuleren, denken experts. Als toekomstig hergebruik al bij de productie het uit gangspunt is, koppel je chemische expertise aan het recyclingproces.’

In dit artikel wordt onder andere verwezen naar een Catalisti project waaraan Centexbel meewerkt: Recycoat

Het Vlaamse project RECYCOAT onderzoekt het idee van ontwerp voor recycling. Daarin zoeken bedrijven en onderzoekers naar nieuwe chemie voor de productie en recycling van gelaagde kunststoffen, die notoir lastig zijn om in de afvalverwerking van elkaar te scheiden. Het doel is onder meer nieuwe hechtmaterialen te ontwikkelen die verwerking van laminaat tijdens recycling eenvoudiger maken.