Bespreking van de processen waarbij wordt vertrokken van plaat of folie om kunststofonderdelen te maken.
In deze hands-on workshop leer je de basisprincipes kennen van patenten, leer je ze adequaat te vinden en de beschikbare info eruit te interpreteren.
Het MDTex workshop over “Biologische Filtratie” waar u het medisch textiel van morgen bedenkt! MDTex atelier sur la “Filtration Biologique” où vous imaginez les textiles médicaux de demain!
De geschiedenis: In 1977 ontdekte de Japanse onderzoeker Hideki Shirakawa per ongeluk een methode om de kunststof polyacetyleen als folie te synthetiseren. Door een fout in het voorschrift gebruikte een medewerker in zijn laboratorium duizend keer de normale hoeveelheid katalysator bij de bereiding
Inzicht in het extrusieproces. Bespreking van de verschillende onderdelen en procesparameters. Veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Typische kunststoffen voor folie-extrusie.
De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.
Duratex is an Interreg V France-Wallonie-Flanders project looking for ecofriendly water and oil repellent textiles. The European Life project Flarex assesses alternative environmental friendly flame retardants to be used in interior textile. Both projects organise a workshop focusing on the
De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.
Tijdens versnelde verouderingstesten stellen we materialen en producten gedurende een bepaalde periode of cyclus bloot aan bepaalde (klimatologische) omstandigheden, waarbij de werkelijkheid wordt gesimuleerd en stellen we de kritische eigenschappen voor en na de blootstelling vast.
Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 20 werkjaren hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen. De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.

Legal notice

Most training and information sessions Centexbel organises are subject to indirect state funding through the kmo-portefeuille in Flanders and the Chèques entreprises in Wallonia.

We are referring to the EC Commission Regualtion 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid, stating that the total amount of the de-minimis support accorded to a single company may never exceed € 200.000 over a period of three successive fiscal years. If this limit is exceeded, the total sum of the service shall be paid, without any claim to this indirect state funding.

Recognized training centre

Centexbel is recognized by Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) - kmo-portefeuille - # DV.O101549 and Walloon authorities - chèques-entreprises.