Deze driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces.
We kindly invite you to the next event of the Cluster "Innovatieve Coatings", including brief presentations of innovative measuring techniques for coatings and a visit of the Hammer-IMS facilities.
Tijdens het project User Centered Value & Business Design (UCVBD, roepnaam 'Valerie') heeft Expertisecentrum Business Design & Innovatie op 2 jaar tijd bij 11 bedrijven een traject doorlopen dat stapsgewijs toewerkt naar Value Innovation en Value Based Pricing.
Deze driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces.
Breakfast session with new information on our expertise in printed elecronics on textile surfaces
Hoe kunnen we kunststoffen specificeren? Welke kenmerken hebben zij die belangrijk zijn voor productie? Hoe worden eigenschappen weergegeven in technische datasheets? Hoe interpreteer ik de testen of technische data?
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van textiel en vezelversterkte composietmaterialen voor toepassingen in bouw en architectuur?
Additive manufacturing (AM) groeit stilaan uit tot een volwaardig alternatief binnen de maakindustrie. Deze masterclass geeft u de nodige kennis en het inzicht om onderdelen specifiek voor AM te ontwerpen, zodat u alle voordelen van de technologie ten volle zult kunnen benutten.
Additive manufacturing (AM) groeit stilaan uit tot een volwaardig alternatief binnen de maakindustrie. Deze masterclass geeft u de nodige kennis en het inzicht om onderdelen specifiek voor AM te ontwerpen, zodat u alle voordelen van de technologie ten volle zult kunnen benutten.
Een dienst of een product is energie-efficiënt als er voor de productie en het gebruik ervan niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Naarmate een proces minder energie vraagt om hetzelfde doel te bereiken wordt het als efficiënter beoordeeld. In het algemeen wordt dit begrip niet gebruikt

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - kmo-portefeuille - # DV.O101549 en door de Waalse overheid - chèques entreprises.