Het MDTex workshop over “Biologische Filtratie” waar u het medisch textiel van morgen bedenkt! MDTex atelier sur la “Filtration Biologique” où vous imaginez les textiles médicaux de demain!
Bespreking van de processen waarbij wordt vertrokken van plaat of folie om kunststofonderdelen te maken.
In deze hands-on workshop leer je de basisprincipes kennen van patenten, leer je ze adequaat te vinden en de beschikbare info eruit te interpreteren.
De geschiedenis: In 1977 ontdekte de Japanse onderzoeker Hideki Shirakawa per ongeluk een methode om de kunststof polyacetyleen als folie te synthetiseren. Door een fout in het voorschrift gebruikte een medewerker in zijn laboratorium duizend keer de normale hoeveelheid katalysator bij de bereiding
Inzicht in het extrusieproces. Bespreking van de verschillende onderdelen en procesparameters. Veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Typische kunststoffen voor folie-extrusie.
De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.
Duratex is an Interreg V France-Wallonie-Flanders project looking for ecofriendly water and oil repellent textiles. The European Life project Flarex assesses alternative environmental friendly flame retardants to be used in interior textile. Both projects organise a workshop focusing on the
De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.
Tijdens versnelde verouderingstesten stellen we materialen en producten gedurende een bepaalde periode of cyclus bloot aan bepaalde (klimatologische) omstandigheden, waarbij de werkelijkheid wordt gesimuleerd en stellen we de kritische eigenschappen voor en na de blootstelling vast.
Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 20 werkjaren hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen. De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel.

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) - kmo-portefeuille - # DV.O101549 en door de Waalse overheid - chèques entreprises.