Deze jaarlijkse prestigieuze prijs gaat naar spectaculaire (gepatenteerde) uitvindingen die het dagelijkse leven beïnvloeden. Zo was er de opmerkelijke finalist uit 2017 die super-sponzen uitvond voor olievlekken en het Zweedse uitvindersduo, Terese Alstin en Anna Haupt uit 2014 met zelf-opblaasbare helmen (zie foto hieronder). Succes met de indiening! Lees meer

Europees Unitair patent

Alles wijst erop dat de eerste Europese unitaire patentaanvragen in 2017 zullen worden ingediend. Een recent bericht van het Europese unitair gerechtshof stelt december 2017 als richtmaand voorop. Voorlopig beslist de UK om hiervoor de Brexit niet in te roepen. We volgen dit op de voet en houden u op de hoogte van wat 2017 op dit vlak brengt.