The conference „Textile Wearables in the World of IoT“ organized by Centexbel as part of the EU project SmartX in Liège on the 1st of October brought together industry innovators, technology providers, economic promoters as well as designers and creative labs to discuss current technologies and

The development of new information technologies in the last decade is having a significant impact on our daily lives. People are connected at any time and at any place. However, this is not the end of the story. Scientists and technicians are now preparing the revolution of the Internet of things.

De mix van vezels in onze kleding maakt het moeilijk om uit weggegooide kleding nieuwe kledingstukken te maken. Dat het toch mogelijk is, bewees het Interreg Project RETEX.

During the last months, the FIBFAB project consortium has been working on the optimization of the new compound properties to be used in clothing applications.

cover jaarverslag 2018 rapport annuel

La mission fondamentale de Centexbel-VKC consiste à soutenir les entreprises pour trouver des solutions technologiques concrètes, à les mettre en contact avec des idées et des modèles d’entreprises nouveaux, à les informer sur l’utilisation de normes de produits et d’essais, sur la législation

With ‘Sustainability at Techtextil’ and ‘Sustainability at Texprocess’, Techtextil and Texprocess, to be held from 14 to 17 May 2019, will be showcasing the various approaches to sustainability amongst their respective exhibitors. An independent, international jury of experts in sustainability

In de bedrijfswereld en aanschurkende reclamewereld worden weinig woorden zo lichtzinnig gebruikt als'innovatie'en 'innoverend' .ln het programma van de Horizonverkenning 'Kledingtextiel' bij Centexbel op 28 maart 2019 verwezen drie titels van presentaties naar innovatie. Terecht? 

RETEX is gericht op de recyclage van afval uit de textielproductie, maar ook van afgedankt (post-consumer) textielproducten. De uitdaging bestaat erin het aanbod aan primaire verwerkingsproducten uit textielrecyclage te laten aansluiten biji de vraag ,maar ookvan afgedankte (post<ansumer)

Ook de fabrikanten van kledingtextiel moeten zich uit de naad werken om aan de hoge verwachtingen van klanten en de strikte eisen van certificerende en reglementerende instanties te voldoen.

Slimmere chemie kan een circulaire economie flink stimuleren, denken experts. Als toekomstig hergebruik al bij de productie het uit gangspunt is, koppel je chemische expertise aan het recyclingproces.’

In dit artikel wordt onder andere verwezen naar een Catalisti project waaraan Centexbel meewerkt: